Turvallisuuskomitean kokous 9.11.

Turvallisuuskomitea piti vuoden kahdeksannen kokouksensa maanantaina 9.11.2015. Asialistalla olivat muun muassa talouden vaikutus kokonaisturvallisuuteen sekä kansallinen riskiarvio.

Talouden vaikutus kokonaisturvallisuuteen puhutti komitean jäseniä pitkään. Vakaalla taloudellisella tilanteella sekä talouden häiriötilanteisiin varautumisella koettiin olevan erittäin tärkeä merkitys kokonaisturvallisuudelle.

Kansallinen riskiarvio on tehty Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismista tehdyn päätöksen velvoittamana. Suomen osalta työ on jo loppusuoralla. Turvallisuuskomitea käsitteli riskiarvion ja viimeisten tarkastusten sekä käännöstyön valmistumisen jälkeen se on valmis esiteltäväksi EU-ministerivaliokunnalle (EU-MINVA) ja lähetettäväksi EU:lle. Jokaisen jäsenmaan on toimitettava riskiarvio tämän vuoden jouluun mennessä ja jatkossa se on päivitettävä kolmen vuoden välein.