Tasavallan presidentin tervehdys Turvallisuuskomitean 10-vuotisjuhliin

 

Onnittelen kymmenvuotista taivaltaan juhlistavaa Turvallisuuskomiteaa. Komitean aloittaessa työtään maailma oli hyvin erilainen. Monien ajatukset turvallisuusympäristöstä olivat edelleen ruusuiset ja turvallisuudesta karsittiin eri puolella Eurooppaa. Me suomalaiset emme kuitenkaan ummistaneet silmiämme maailman vaaroilta. Pidimme kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja vahvasta puolustuskyvystä, ja kehitimme tiiviitä kumppanuuksia länteen.

Suomalaiset tietävät, että epävarmuuden keskellä on oltava valmiina kaikkeen koko kansakunnan voimin. Tässä opissa on kokonaisturvallisuusajattelumme perusta, josta on käyty ottamassa oppia ympäri Eurooppaa. Myös vahva maanpuolustustahtomme on noteerattu laajasti. Tuleva jäsenyytemme puolustusliitto Natossa vahvistaa kokonaisturvallisuuttamme.

Silti on syytä muistaa, että viime kädessä me olemme aina itse vastuussa maamme turvallisuudesta. Emme ole vain pyytämässä apua käsi ojossa, vaan tuomme myös turvaa liittolaisillemme – ja oppeja kokonaisturvallisuudesta.

Viranomaiset varautuvat jatkuvasti erilaisiin häiriötilanteisiin. Suomen vahvuus on yhteistyössä eri sektorien välillä ja yritysten, järjestöjen ja kotitalouksien laaja-alaisessa varautumisessa. Kriisitilanteissa meidän kaikkien on oltava kykeneväisiä toimimaan yhdessä ja tuomaan yhteen käytettävissä olevia voimavaroja ja osaamista. Turvallisuuskomitealla on keskeinen rooli siinä, miten tätä varautumisen kokonaisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Turvallisuuskomitea tuo säännöllisesti yhteen eri hallinnonaloja, elinkeinoelämää ja järjestökenttää, jotka jakavat sekä tilannekuvaa että hyviä käytäntöjä.

Haluan kiittää Turvallisuuskomiteaa tänään sen kymmenvuotispäivänä. Kiitän samalla kaikkia teitä, jotka työskentelette kokonaisturvallisuuden eteen päivittäin. Olette varautumisen selkäranka ja sen institutionaalinen muisti.

Toivotan menestystä myös seuraavaan vuosikymmeneen. Työ Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi ei pääty koskaan. Se on yhteinen velvollisuutemme isänmaallemme.

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti

 

Tasavallan presidentin tervehdys_FI