Tiedote: Kokonaisturvallisuuspäivä-seminaari 26.11.2022

Turvallisuuskomitea osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n järjestämään Kokonaisturvallisuuspäivän seminaariin 26.11.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen alusti seminaarissa Kokonaisturvallisuuden toimintamallista sekä yhteistyön merkityksestä turvallisuuden rakentamisessa.

Pääsihteeri Toivonen painotti puheenvuorossaan varautumisen jatkuvan kehittämisen ja yhteistyön merkitystä kokonaisturvallisuudelle. Varautuminen erilaisiin uhkakuviin on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Varautumisyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen ovat keskiössä, sillä yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä.

Turvallisuuskomitean näkökulmasta järjestöjen, kuten MPK:n tekemä työ varautumisen parissa on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuuden mallia. Suomessa kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on rooli varautumisen vahvistamisessa ja kehittämisessä aina yksilöstä viranomaisiin, elinkeinoelämään ja järjestöihin. Varautumisessa korostuu ennestään paikallis- ja aluetasolla tehtävä yhteistyö, ja muun muassa tämän työn tukemisessa MPK:lla on keskeinen rooli. Turvallisuuskomitean tehtävä kokonaisturvallisuuden mallissa on toimia yhteensovittajana koko yhteiskunnan varautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Kokemusten ja palautteen saaminen muun muassa paikallis- ja aluetasolta edesauttaa yhteensovittamista merkittävästi.

Seminaarissa olivat puhujina myös puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohra-aho, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll, sekä Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja valmiuden johtaja Riitta Björn. Voit katsoa koko seminaarin tallenteena alta: