Tiedote: Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019 lausuntokierrokselle

Suomen kyberturvallisuusstrategian 2019 lausuntokierros on käynnistynyt. Lausunnot kyberturvallisuusstrategian luonnokseen pyydetään jättämään lausuntopalvelun kautta. Lausuntoaika on 6.3.-20.3.2019.

Suomen kyberturvallisuusstrategiassa 2019 asetetaan keskeisimmät kansalliset tavoitteet kybertoimintaympäristön kehittämiseksi ja siihen liittyvien elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Kansallisen kyberturvallisuuden toteutus kytkeytyy Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (2017) ja siinä kuvattuun yleisiin varautumisen ja turvallisuuden yhteensovittamisen sekä toimivaltaisen viranomaisen periaatteisiin. Strategia nojautuu Suomen kyberturvallisuusstrategian 2013 yleisiin periaatteisiin, Suomen tavoite on olla kansainvälisesti kyberturvallisuuden kärkiosaajien joukossa. Tämän uuden strategian tarkoituksena on lisäksi vahvistaa yhteiskunnan ja kansalaisten luotettavia digitaalisia palveluita sekä lisätä mahdollisuuksia kehittää Suomessa korkealaatuista ja luotettavaa digitaalista liiketoimintaa.

Uusi kyberturvallisuusstrategia käynnistää kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisohjelman valmistelun. Kehittämisohjelman valmistelua tukee uusi johtamisen koordinaatiomalli. Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019:n keskeisin tavoite on kytkeä kyberturvallisuuden yhteiskunnallinen, julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän suunnittelu ja yhteistyö kiinteämmin toisiinsa. Tämä toteutuu yhteistyössä laadittavalla kehittämisohjelmalla, joka parantaa tilannekuvaa ja liittää suunnittelun selkeämmin muuhun toimintaan. Kehittämisohjelma on osa EU:n kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Suomen kyberturvallisuusstrategian 2019 luonnoksesta on mahdollisuus esittää lausunto www.lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta 20. maaliskuuta 2019 mennessä.

Lausuntopalveluun pääset tästä linkistä.

Lisätietoa asiasta antaa Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen: vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi / 0295140700