Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 11.6.2018

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 viidenteen kokoukseensa maanantaina 11.6.2018. Kokouksen pääaiheina olivat kolmannen sektorin varautumistyö, turvallisuustutkimus sekä kybersanaston hyväksyminen.

Turvallisuuskomitealle pidettiin järjestöpuheenvuoro, jossa käsiteltiin kolmannen sektorin varautumistyötä. Järjestöt työskentelevät parhaillaan alueellisen varautumisen ja spontaanien vapaaehtoisten koordinoimiseen liittyvien kysymysten parissa.

Kokouksessa keskusteltiin turvallisuustutkimuksen tilasta, jonka todettiin olevan nykyisin varsin laajaa. Turvallisuustutkimus keskittyy kokonaisturvallisuuden aiheisiin ja tukee erityisesti viranomaisten toimintaa.

 Näiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Kyberturvallisuuden sanasto. Se on merkittävä apuväline niin kyberturvallisuusammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille. Sanasto helpottaa myös kotimaista tutkimusta ja avaa kybertoimintaympäristöä ihmisille.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 10.9.2018.