Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 9.12.2019

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2019 yhdeksänteen kokoukseensa maanantaina 9.12.2019.

Turvallisuuskomitealle pidettiin esitelmä terveysturvallisuuden seurannasta. Lisäksi kokouksessa tarkasteltiin kansallisen turvallisuustutkimuksen poikkihallinnollisia selontekoja ja tutkimushankkeita kuluvan vuoden ja vuoden 2020 osalta.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 10.2.2020.