Tiedote: Turvallisuusviranomaiset kehittävät osaamistaan kansallisessa kyberturvallisuusharjoituksessa (KYHA19) JAMKissa – jatkossa myös terveydenhuollon toimijat mukaan harjoituksiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuskeskus JYVSECTEC järjestää vuoden toisen kansallisen kyberturvallisuusharjoituksen (KYHA19tv) 25.–29.11.2019. Harjoitukseen osallistuu turvallisuudesta vastaavia viranomaisia, mm. Poliisi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Traficomin kyberturvallisuuskeskus ja Hätäkeskuslaitos.

JYVSECTEC vastaa KYHA19-harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Turvallisuuskomitean sihteeristö on mukana suunnittelussa ja seuraa harjoituksen toteutusta osana kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa ja kyberturvallisuuden kehittämistä.

Vuodesta 2013 lähtien toteutettu Kansallinen kyberturvallisuusharjoitus (KYHA) on vakiinnuttanut asemansa valtionhallinnon toimijoiden kyberturvallisuuden vikasietoisuuden ja yhteistoiminnan harjoittelun foorumina.

Tänä vuonna harjoitus laajeni kahteen erilliseen KYHA-konseptin harjoitukseen: toukokuussa järjestetty KYHA19/ valtionhallinto ja nyt toimeenpantava KYHA19/ turvallisuusviranomaiset. Harjoituksia tullaan tulevaisuudessa kohdentamaan myös terveydenhuollon toimijoille.

– JAMKin IT-instituutissa käynnistyi tammikuussa 2019 Healthcare Cyber Range -projekti. Projektin tuotoksena kehitetään terveydenhuollon toimintaympäristö, joka tullaan koeponnistamaan KYHA-terveydenhuolto harjoituksessa 2021, kertoo JAMKin IT-instituutin johtaja Mika Karjalainen.

Harjoitukset toteuttavat osaltaan vuonna 2019 julkaistun Suomen kyberturvallisuusstrategian keskiössä olevan kyberturvallisuuden osaamisen kehittämisen vaatimuksia. Kansallisesti yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on kybertoimintaympäristöön liittyvän osaamisen kehittäminen sekä huoltovarmuuskriittisten toimintojen turvaaminen.

– Kansallisen kyberkyvykkyyden osaamisen kehittämisessä viranomaisten välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. KYHA-harjoitukset palvelevat teknisen kyvykkyyden ohella myös yhteisten toimintatapojen rakentamista ja testaamista. On ollut ilo huomata, että osallistuvat organisaatiot ovat jo suunnitteluvaiheessa osoittaneet ammattimaista sitoutumista harjoitusten tavoitteiden saavuttamiseksi, Karjalainen kiittää.

KYHA-harjoituksissa hyödynnetään JAMKin kyberturvallisuuskeskus JYVSECTEC:ssa kehitettyä RGCE (Realistic Global Cyber Environment) –ympäristöä, joka kykenee mallintamaan internetiä sekä sen lisäksi erilaisia toimialakohtaisia toimintaympäristöjä ja teollisuusautomaatioympäristöjä. RGCE on täysin suljettu ympäristö, joten sen avulla voidaan harjoitella kyberuhkatilanteita realistisesti ja turvallisesti.

Lisätietoja:
Mika Karjalainen, johtaja, IT-instituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 574 8012

Jarno Lötjönen, asiantuntija, IT-instituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 6565 240