Tiedote: Turvallisuuskomitean toiminta poikkeusoloissa

Hallitus on 16.3. yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunta hyväksyi 18.3. valmiuslain nojalla annetut käyttöönottoasetukset pääosin.

Tilanteen kehitys näkyy myös Turvallisuuskomitean työssä. Turvallisuuskomitea käsitteli kokouksessaan (16.3.) koronaviruspandemiaa ja sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreille. Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen yhteistoimintaelimenä Turvallisuuskomitea keskittyy koronaviruspandemian osalta pitkän aikavälin varautumiseen ja ennakointiin.

Käsillä oleva tilanne on monin tavoin uusi, joten on tärkeää tunnistaa kehittämisen tarpeet myös jatkoa ajatellen. Turvallisuuskomitea tukee tätä keräämällä keskeisiä oppeja varautumisen ja ennakoinnin kehittämiseksi.

Turvallisuuskomitea seuraa tilanteen kehitystä ja tukee toiminnallaan toimivaltaisia ja operatiivisia viranomaisia sekä näiden viestintää.