Tiedote: Virkamiesselvitys kansalaispalveluksen viranomaistarpeesta julkaistu

Virkamiesselvitys on valmisteltu viranomaistoimijoiden näkökulmasta. Lähtökohtana oli selvittää, onko hallinnonaloilla tarvetta kouluttaa koko ikäluokka kokonaisturvallisuuden edistämiseksi. Samalla selvitettiin hallinnonalojen kykyä vastata mahdollisen koulutuksen toteuttamisesta. Valtaosalla ministeriöistä ei ollut tarvetta koulutuksen toteuttamiselle.

Enemmistö ministeriöistä (10) ei nähnyt tarpeellisena koulutuksen toteuttamista. Mahdollisen tarpeen esittäneillä ministeriöllä (2) tarpeet koskivat lähinnä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla metsänhoidollisia tukitehtäviä sekä sisäministeriön hallinnonalalla pelastustoimen koulutusta, mikäli niiden voimavaroja lisättäisiin palvelusvolyymejä vastaavasti, tai toiminta rahoitettaisiin valtion toimesta muutoin.

Yleistä yksilöiden osaamista ja resilienssiä tukevaa koulutusta sivuttiin lausunnoissa ja keskusteluissa. Niissä arvioitiin, että turvallisuutta tukevien kansalaistaitojen sisällyttäminen peruskoulujen ylempien luokkien (luokat 7-9) perusopetuksen sisältöön voisi lisätä kansalaisten valmiuksia toimia erilaisissa hätä-, häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Virkamiesselvityksen taustalla oli Elisabeth Rehn Bank Of Ideas -ajatushautomon keväällä 2018 julkaisema ”Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi” -selvitys maanpuolustuksen kehittämisestä. Kyseisen selvityksen tavoitteena oli tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, mitä asepalveluksen ja siviilipalveluksen yhdistävä, yhdenvertainen kansalaispalvelus voisi tarkoittaa, mistä oikeudellisista ja taloudellisista kysymyksistä käsin sitä tulisi tarkastella ja miten se voitaisiin toteuttaa.

Selvitystä ja esitystä jatkotyöksi käsiteltiin joulukuussa 2018 Turvallisuuskomiteassa, jolloin päätettiin, että aiheesta laaditaan virkamiesselvitys. Turvallisuuskomitean sihteeristö toteutti selvityksen yhteistyössä ministeriöiden valmiussihteerien kanssa.

Lisätietoja: pääsihteeri Vesa Valtonen p. 0295 140 700, vesa.valtonen(a)turvallisuuskomitea.fi ja erikoistutkija Jouni Pousi puh. 0295 140 019, jouni.pousi(a)turvallisuuskomitea.fi, Turvallisuuskomitean sihteeristö

Virkamiesselvitys kansalaispalveluksen viranomaistarpeesta:
Virkamiesselvitys kansalaispalveluksen viranomaistarpeesta_20032019