Tiedote: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 hyväksyttiin hallituksen strategiaistunnossa

Hallituksen strategiaistunto hyväksyi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksen (YTS 2017). YTS etenee seuraavaksi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn 13.10 sekä eduskunnan valiokuntien kuultavaksi. Valtioneuvoston yleisistunnon hyväksynnän jälkeen strategian julkaisu on suunniteltu marraskuun alkuun.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia kuvaa suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin ja ohjaa valtioneuvoston hallinnonalojen varautumista. Yhteistoimintamalli on kehys yhdessä tekemiselle ja sitä voidaan hyödyntää kaikilla toimintatasoilla, kunnissa, alueilla ja keskushallinnossa. Sen toimeenpanoon osallistuvat kaikki toimijat: valtiojohto, viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja yhteisöt sekä kansalaiset. Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukainen varautuminen on siten laaja-alaista ja osallistavaa. Tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin varautumista ja niiden ennaltaehkäisyä tuetaan ennakoinnilla, joka on olennainen osa varautumisprosessia. Suomalainen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja arvostettu.