Tiedote: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 hyväksyttiin Turvallisuuskomiteassa

Turvallisuuskomitea kokoontui keskiviikkona 20.9.2017. Kokouksen pääaiheina olivat yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksen ja vesihuollon lausunnon hyväksyminen.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen esitteli yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 päivityksen luonnoksen, jonka Turvallisuuskomitea hyväksyi lähetettäväksi esiteltäväksi hallituksen strategiaistuntoon 25.9.2017.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia kuvaa suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin, jossa on määritelty yhteiset varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoiminnan periaatteet. Yhteiskunnan varautumisen periaatteiden selkiyttämisellä pyritään paitsi edistämään turvallisuussuunnittelua myös lisäämään kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Aikaisempaan strategiaan verrattuna uutena kokonaisuutena varautumisen prosessiin on kytketty kiinteästi ennakointi, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja varautumaan tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin. Suomalainen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli on ainutlaatuinen ja arvostettu myös kansainvälisesti.