Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta -kirja on verkkojulkaisun artikkeleiden tiivistelmistä koottu tietopaketti.

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta syventyy esittelemään tarkemmin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja muita Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuteen vaikuttavia avaintekijöitä.

Turvallinen Suomi juontaa juurensa jo monen vuosikymmenen ajan julkaistuista kokonaismaanpuolustuksen avainkirjoista. Vuonna 2012 alettiin kuitenkin käyttää kokonaisturvallisuuden käsitettä, joka kattaa koko yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden varmistamisen.

Kirja on ensisijaisesti suunniteltu valtakunnallisten ja alueellisten maanpuolustuskurssien oppimateriaaliksi, mutta samalla se on tarkoitettu jakamaan turvallisuustietoa kaikille kansalaisille ja palvelemaan mahdollisimman monia kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneita.

Voit ladata kirjan käyttöösi tästä:

Secure Finland – Information on comprehensive security in Finland

This publication provides a closer examination of functions vital to society and other key factors affecting the comprehensive security of Finland and its citizens. The publication describes how the central functions have been organised, what parties are responsible for them and what is done to prepare for disruptions and emergency conditions in central areas in society. The content follows the guidelines on comprehensive security.

Secure Finland is now published in English for the first time. The book you are holding is based on a publication in Finnish primarily designed as learning material for nationally and regionally organised national defence courses, but is at the same time intended to distribute information on security to all citizens and to serve those interested in comprehensive security as broadly as possible.

Download Your copy here: