Turvallinen Suomi

Turvallinen Suomi-julkaisu on Turvallisuuskomitean julkaisu, jonka on toimittanut Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Julkaisu on tuotettu oppikirjaksi maanpuolustuskursseille, mutta se antaa kattavan kuvan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) käytännön toimeenpanosta myös muille kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneille. Julkaisua on ollut kirjoittamassa yli 80 asiantuntijaa yhteiskunnan eri aloilta. Julkaisu koostuu painotuotteesta ja verkkojulkaisusta. Painotuotteessa on tiiviisti kuvattu toimintojen keskeiset osat ja verkkojulkaisun laajemmissa artikkeleissa tarkempia yksityiskohtia. Julkaisu on päivitetty 2010-luvulla vuosittain. Päivitystarve käsitellään säännöllisesti toimituskunnassa.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattu. Näin pystytään takaamaan Suomen kansalaisten hyvinvointi ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Suomen kokonaisturvallisuus luodaan hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteisin ponnisteluin.

Kokonaisturvallisuutta koskevat uhkat ovat moniulotteisempia, laaja-alaisempia ja rajat ylittäviä. Euroopan unionin maiden keskinäinen, mutta myös laajempi kansainvälinen riippuvuus asettaa haasteita erityisesti huoltovarmuudelle. Energia- ja tietointensiivinen sekä yhä verkottuneempi nyky-yhteiskuntamme on entistä haavoittuvaisempi.

Tämä julkaisu syventyy esittelemään tarkemmin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja muita Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuteen vaikuttavia avaintekijöitä. Julkaisun sivuilla kuvataan, miten tärkeät toiminnot on järjestetty, mitkä tahot niistä vastaavat ja miten häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varaudutaan yhteiskunnan keskeisillä alueilla. Sisältö noudattelee kokonaisturvallisuutta ohjaavia linjauksia.

Lue tästä tiivistetty versio julkaisusta: Turvallinen Suomi

 

LAAJAT VERKKOARTIKKELIT Tämä julkaisu syventyy esittelemään tarkemmin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja muita Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuteen vaikuttavia avaintekijöitä. Julkaisun sivuilla kuvataan, miten tärkeät toiminnot on järjestetty, mitkä tahot niistä vastaavat ja miten häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varaudutaan yhteiskunnan keskeisillä alueilla. Sisältö noudattelee kokonaisturvallisuutta ohjaavia linjauksia. Lukemanne verkkojulkaisu antaa syvän katsauksen kokonaisturvallisuuden teemoihin.

 

Lue tästä laajempi versio julkaisusta: Turvallinen Suomi-laaja