Turvallisuuskomitea hyväksyi Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman

Turvallisuuskomitea hyväksyi Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman. Turvallisuuskomitea kokoontui maanantaina 10.4.2017 vuoden kolmanteen kokoukseensa, jonka pääaiheina olivat Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman hyväksyminen sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 päivityksen esittely.

Turvallisuuskomitean sihteeristön erikoistutkija Pentti Olin alusti Turvallisuuskomitean jäsenille Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmasta 2017-2020. Turvallisuuskomitean nyt hyväksymä toimeenpano-ohjelma yhdessä Suomen kyberturvallisuusstrategian kanssa muodostavat varautumisen tukijalan digitalisaation etenemiseen. Toimeenpano-ohjelma julkaistaan torstaina 20.4. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) 2017:n väliraportti esiteltiin Turvallisuuskomitealle osana poikkihallinnollista strategian valmistelutyötä. YTS:n kirjoittajaryhmä jatkaa työskentelyä Turvallisuuskomitean sekä hallinnonaloja, elinkeinoelämää ja järjestöjä edustavan YTS-koordinaatioryhmän ohjauksen perusteella. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia julkaistaan syksyllä 2017 ja koko päivitysprosessin kulku löytyy Turvallisuuskomitean verkkosivuilta.

Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli esitteli Turvallisuuskomitealle maaliskuun lopulla toteutetun IHR-JEE terveysturvallisuuden arviointiprosessin jatkotoimenpiteitä. Kansainvälisen arviointiryhmän raportti Suomen terveysturvallisuuden tilasta julkaistaan ensi viikolla. Lisäksi Turvallisuuskomitea kuuli katsauksen muun muassa kyberturvallisuuden sanaston päivittämisen etenemiseen.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 8.5.2017.