Kansainväliset asiantuntijat arvioivat Suomen valmiutta vastata terveysuhkiin

Asiantuntijaryhmä arvioi Suomen terveysturvallisuutta poikkeuksellisen laajassa kansainvälisessä arvioinnissa 27.–31. maaliskuuta. Maailman terveysjärjestö WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijat selvittävät Suomen valmiutta vastata laajoihin terveysuhkiin.

Tällaisia ovat esimerkiksi influenssapandemia, mikrobilääkeresistenssi tai muut paikalliset epidemiat, jotka uhkaavat levitä maailmalaajuisiksi.

Arviointi tukee Maailman terveysjärjestö WHO:n terveyssäännöstön toimeenpanoa, jonka on hyväksynyt 196 YK:n jäsenmaata. Arvioinnit ovat saaneet pontta uuden vuonna 2016 käyttöön otetun ulkoisen arviointimekanismin myötä, jota Suomikin on ollut aktiivisesti kehittämässä WHO:n tukena.

Suomen terveysturvallisuuden maa-arviointiin osallistuu laaja joukko eri viranomaisia Turvallisuuskomitean ohjauksessa. Viranomaiset ovat tehneet kattavan itsearvioinnin, jonka tulokset esitetään kansainväliselle ulkoiselle arviointiryhmälle 27. maaliskuuta alkavalla viikolla.

Sivun kuvaSivun sisältöUlkoinen arviointi tarjoaa Suomelle mahdollisuuden saada riippumatonta tietoa siitä miten maa on varautunut erilaisiin ihmis-, eläin-, ja ympäristöterveyttä uhkaaviin tilanteisiin.

Arvioinnin päätteeksi kansainvälinen arviointiryhmä antaa suosituksia toimenpiteiksi, joilla viranomaiset voivat kehittää terveysturvallisuutta Suomessa. Arviointiin perustuen eri viranomaiset tekevät yhteistyössä suunnitelman, jolla turvataan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä. Viranomaisten välinen yhteistyö ja kokonaisturvallisuus suomalaisena varautumisen mallina paranevat.

Suomi aktiivisesti mukana terveysturvallisuuden kehittämisessä

Suomessa tehtävä terveysturvallisuusarvio on osa suurempaa kansainvälistä arviointimenettelyä ja ensimmäinen EU-alueella. Arvioita on tähän asti tehty jo yli 30 maassa. Suomi on ollut mukana kehittämässä arviointiprosessia, ja suomalaiset asiantuntijat ovat aktiivisesti osallistuneet terveysjärjestelmien arviointeihin eri maissa.

Arviointiryhmä julkistaa Suomen arvioinnin tulokset ja niihin liittyvät kehitysehdotukset perjantaina 31.3.2017 Helsingissä kello 15.30. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä täältä http://videonet.fi/web/stm/20170327/

Mitä arviointi tarkoittaa? STM:n kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen haastattelu http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-terveysturvallisuutta-arvioidaan-maaliskuussa-mita-se-tarkoittaa-

Joint External Evaluation Alliance verkkosivut https://www.jeealliance.org/

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 324, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 305, tiedottaja Anne-Sofie Pesola, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 625