Turvallisuuskomitean kokous 13.6.2016

Turvallisuuskomitea käsitteli vuoden viidennessä kokouksessaan 13.6.2016 valtionhallinnon valmiusharjoitus VALHA 15–16 loppuraporttia sekä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystä.

VALHA-harjoituksen loppuraportti hyväksyttiin. Siinä tunnistettiin useita kehittämisehdotuksia varautumisjärjestelmään, joita ryhdytään viemään eteenpäin.

Turvallisuuskomitealle esiteltiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuulemistilaisuudessa ja koordinaatioryhmässä esiintulleita päivitystarpeita sekä annettiin linjauksia päivitystyöhön. Päivityksessä keskeistä on esittää poikkihallinnolliset toimintamallit yhteiskunnan varautumisessa. Päivitystyössä tullaan myös kiinnittämään huomiota elinkeinoelämän ja järjestöjen roolin parempaan kuvaamiseen sekä toimintaympäristön muutosten tarkentamiseen uhkamalleissa. Henkisen kriisinkestävyyttä käsitellään laajemmin ja viestinnän ja strategisen viestinnän roolia painotetaan aiempaa enemmän. Myös varautumisen kansainvälinen ulottuvuus huomioidaan päivitystyössä entistä laajemmin.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.9.2016.