Vesa Valtonen Turvallisuuskomitean pääsihteeriksi

Tasavallan presidentti on 29.6.2016 valtioneuvoston esityksestä nimittänyt puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan everstiluutnantti Vesa Valtosen 1.8.2016-31.7.2020 väliseksi ajaksi. Vanhempi osastoesiupseeri toimii Turvallisuuskomitean pääsihteerinä ja yksikön johtajana Turvallisuuskomitean sihteeristössä.

Everstiluutnantti Valtonen (s.1969) on toiminut Karjalan prikaatissa pataljoonan komentajana vuodesta 2014 lukien. Tätä ennen hän toimi Turvallisuuskomitean sihteeristössä yleissihteerinä vv. 2011–2014. Valtonen on väitellyt sotatieteiden tohtoriksi vuonna 2010. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Valtonen suoritti vuonna 2004.