Turvallisuuskomitean kokous 14.11.2016

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 14.11.2016. Kokouksen pääaiheina olivat SUPO:n tiedustelukatsaus, SPR:n kokemuksia syksyn 2015 maahanmuuttotehtävien toteuttamisesta sekä puolustushallinnon ajankohtaiskatsaus.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin esitti Turvallisuuskomitean jäsenille tiedustelun ajankohtaiskatsauksen.

Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila piti alustuksen järjestön kokemuksista viime vuoden maahanmuutto-operaatiossa. Torstila painotti järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön kehittämistä sekä tiedon jakamisen ja luotettavan tilannekuvan ylläpitämisen tärkeyttä.

Puolustusministeriön ajankohtaiskatsauksessa suunnitteluyksikön johtaja Heikki Välivehmas teki selkoa puolustusselonteon valmisteluvaiheesta. Pääesikunnan valmiuspäällikkö prikaatikenraali Markku Myllykangas esitti katsauksen miehittämättömien lennokkien käytöstä Puolustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 12.12.2016.