Turvallisuuskomitean kokous 14.3.2016

Turvallisuuskomitea piti vuoden 2016 toisen kokouksensa 14.3.2016.

Kokouksen asialistalla oli mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityssuunnitelma. Lisäksi käsiteltiin Suomen kyberturvallisuuden tilaa ja kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman päivitystarvetta.

Turvallisuuskomitea antoi sihteeristölle tehtäväksi laatia suunnitelma Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisestä. Turvallisuuskomitea päätti myös, että kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma päivitetään.