Turvallisuuskomitean kokous 7.9.2015

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa maanantaina 7.9. Kokouksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen esitteli Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) valossa OKM:n strategisia tehtäviä.

Lehikoinen korosti etenkin henkisen kriisinkestävyyden ylläpidon ja vahvistamisen merkitystä, mihin liittyvät YTS:n strategiset tehtävät ovat ainoastaan OKM:n vastuulla. Henkinen kriisinkestävyys on käsitteenä laaja ja koko yhteiskunnan läpileikkaava, joten siitä huolehtiminen on yhtä lailla koko yhteiskunnan tehtävä. Lehikoinen tiivisti kriisinkestävyyden ajatukseen sosiaalisesta koheesiosta arjen keskellä, mikä aikaansaa yhteisön halun puolustaa itselleen tärkeitä asioita.

Lisäksi käsiteltiin yhteiskunnan varautumista hybridiuhkiin.