Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Turvallisuuskomitean sihteeristö hakee korkeakouluharjoittelijoita s2021–k2022

Harjoittelujaksot ovat:

1. 16.8.2021 – 16.11.2021

2. 15.11.2021 – 17.2.2022

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:

1) Turvallisuuskomitean seminaarien, verkkoviestinnän, mediaseurannan, tiedonhaun ja viestinnän toteutukseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät. Harjoittelijan tehtäväkuvaan kuuluu erityisesti kokonaisturvallisuuden yhteensovittamiseen liittyvän viestinnän tukeminen.

2) Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoon liittyvien taustaselvitysten ja seurantaraporttien laatiminen.

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön asioiden valmistelun ja kokoustoiminnan tukeminen.

Edellytämme hakijoilta erittäin hyvää suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Harjoittelijalta odotetaan lisäksi ymmärrystä valtionhallinnon toimintaperiaatteista sekä viestintäperiaatteiden ja erityisesti verkkoviestinnän osaamista. Eduksi on perehtyneisyys ja kiinnostus kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen. Odotamme lisäksi hyviä tietoteknisiä valmiuksia toimisto-ohjelmistojen käyttämiseen sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Koulutusalatoive harjoittelijalle on viestintä, valtio-oppi, kansainvälinen politiikka, yhteiskuntatieteet tai turvallisuusala.

Harjoittelun kesto on 3 kk ja se on kokopäiväistä.

Puolustusministeriö edellyttää harjoittelulle korkeakoulun harjoittelutukea. Etusija on opiskelijalla, jolla on tukipäätös. Harjoitteluajan palkka on 1 400 € /kk.

Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteista: www.defmin.fi ja www.turvallisuuskomitea.fi

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksessa itselleen sopivin harjoitteluajankohta. Hakemukset ja CV:t pyydetään toimittamaan 15.4.2021 klo 16.15 mennessä puolustusministeriön kirjaamoon kirjaamo@defmin.fi tai osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki.

Harjoittelijan virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Valtion virkamieslain 7 § (750/1994) edellyttää, että nimitettävä on Suomen kansalainen. Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Lisätietoja asiasta antaa Turvallisuuskomitean yleissihteeri Christian Perheentupa p. 0295 140702 (christian.perheentupa@turvallisuuskomitea.fi).