Turvallisuuskomitean vuoden 2015 viimeinen kokous

Turvallisuuskomitean kuluvan vuoden viimeinen kokous pidettiin 8.12.2015.

Kokouksessa käsiteltiin valtioneuvoston kehittyneiden tietoturvaratkaisujen käyttöönoton tilannetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee esitteli kansainvälisen tietoturva-aloitteen tilannetta. Aloite käsittelee biologisiin uhkiin varautumista ja siinä on vahva turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Suomi on sitoutunut hankkeeseen ja on ollut hankkeen puheenjohtajana vuonna 2015. Suomen toiminta puheenjohtajana on saanut kiitosta.

Kokouksen lopuksi varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki kiitti väistyvää puheenjohtajaa Arto Rätyä työstä Turvallisuuskomiteassa ja luovutti Rädylle komitean muistoesineen. Puheenjohtaja toivoi kiitossanoissaan Turvallisuuskomitean työn kehittyvän yhä enemmän kaikkien asiaksi.