Kokonaisturvallisuus-elokuva valmistui

Turvallisuuskomitean sihteeristön ja Puolustusvoimien Combat Camera -tiimin yhteistyönä tehty Kokonaisturvallisuus-elokuva on valmistunut ja katsottavissa verkossa.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava kaikissa tilanteissa, yhtä lailla normaalioloissa kuin kriisin sattuessa. Laaja-alaisiin uhkiin varaudutaan eri toimijoiden yhteisvoimin. Yhteistyöllä varmistetaan, että tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi, mutta myös vältetään päällekkäisyydet ja vähennetään toiminnasta syntyviä kustannuksia. Tavoitteena on saada käyttöön kaikkien toimijoiden voimavarat, kun yhteiskunnan turvallisuus on uhattuna. Tätä toimintamallia kutsutaan kokonaisturvallisuudeksi.

Turvallisuuskomitean sihteeristön ja Puolustusvoimien Combat Camera -tiimin yhteistyönä tehty Kokonaisturvallisuus-elokuva on valmistunut ja katsottavissa verkossa. Elokuva esittelee suomalaista kokonaisturvallisuutta, yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja varautumista. Elokuva on katsottavissa Turvallisuuskomitean YouTube-kanavalla ja siitä on tehty suomen- ja englanninkieliset versiot.

Linkit (YouTube):

FI: http://bit.ly/1TEBnmk

ENG: http://bit.ly/1OluLWg

Turvallisuuskomitea on laajapohjainen yhteistoimintaelin, joka työskentelee ennakoivasti kokonaisturvallisuuden hyväksi. Se toimii puolustusministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa sekä ministeriöitä. Turvallisuuskomitea toimii tarvittaessa yhteiskunnan eri häiriötilanteissa asiantuntijaelimenä.