Turvallisuuskomitean vuoden 2016 ensimmäinen kokous

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 8.2.2016. Kokous oli myös puheenjohtaja Jukka Juustin ensimmäinen.

Hahmotelleessaan Turvallisuuskomitean lähiaikojen haasteita Juusti painotti, että Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittäminen vuoden 2016 aikana on Turvallisuuskomitean keskeinen tehtävä, ja päivitystyössä on huomioitava valtioneuvoston selonteot.

Kokouksen asialistalla oli muun muassa järjestöyhteistyön parantaminen ja järjestöjen rooli kokonaisturvallisuudessa. Kokouksessa todettiin, että viranomaisten ja järjestöjen varautumiseen liittyvää yhteistyötä tulee edelleen tiivistää.

Lisäksi Turvallisuuskomitea päätti kutsua Suojelupoliisin päällikön Turvallisuuskomitean tilapäiseksi asiantuntijaksi. Komitea sai myös turvallisuustutkimuksen tilannekatsauksen.