Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyön edistäminen varautumisessa

Turvallisuuskomitea järjesti lokakuussa 2014 seminaarin, jossa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan nykytilaa ja haasteita varautumisessa.

Järjestöseminaarin tuloksiin ja muuhun taustamateriaaliin pohjautuen Turvallisuuskomitea antoi suosituksen, jonka avulla edistetään vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä varautumisessa. Suositus korostaa järjestöjen asiantuntemuksen merkitystä Turvallisuuskomitealle kuuluvissa asiakokonaisuuksissa. Suosituksella pyritään parantamaan yhteiskunnan varautumista tukevaa vapaaehtoistoiminnan johtamista ja koordinaatiota.

Suositus – Järjestöt ja varautuminen