YTS- kuulemistilaisuus 25.5.2016

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöhön liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin 25.5.2016 Wanhassa Satamassa.

Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Jukka Juusti avasi tilaisuuden kertomalla YTS:n historiasta, muuttuneesta turvallisuusympäristöstä sekä strategian päivitystyön pääpiirteistä. Strategian päivityksessä halutaan tuoda esiin entistä paremmin mm. järjestöjen ja elinkeinoelämän rooli osana yhteiskunnan varautumista. Myös kansalaisten mielipiteitä halutaan huomioida jo päivitystyön alussa, ja niin kansalaisilla kuin organisaatioilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa aiheeseen otakantaa.fi palvelussa.

Avauspuheen jälkeen, Turvallisuuskomitean sihteeristön yleissihteeri Tatu Mikkola esitteli yleisölle YTS:n perusteita, sekä alustavia havaintoja päivitettävistä kokonaisuuksista. Häiriötilanteiden hallintamalleja ja varautumisen toimintamalleja on tarkoitus tarkentaa, henkisen kriisinkestävyyden tarkastelua halutaan laajentaa, ja varautumisen kansainvälinen ulottuvuus huomioidaan entistä paremmin. Myös elintärkeiden toimintojen varmistaminen kyberympäristössä, sekä viestinnän rooli häiriötilanteiden hallinnassa on tarkoitus huomioida päivityksessä. Yleisölle esitettiin myös koottuja havaintoja otakantaa.fi palveluun tulleista YTS:n päivitykseen liittyvistä kommenteista.

Tilaisuuden lopuksi yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä puheenjohtaja Juustille sekä yleissihteeri Mikkolalle. Esille nostettiin mm. käynnissä olevien selontekojen vaikutus YTS:n päivitykseen, varautumisen kansainvälisen ulottuvuuden huomioiminen, poikkihallinnollisen näkökulman parantaminen, sekä kuntien ja elinkeinoelämän rooli yhteiskunnan varautumisessa. Keskustelua oli myös alihankintaketjujen hallinnasta osana varautumista, uhkakuvien kuvausten yhtenäistämisestä, sekä kansalaisresurssien mukaan ottamisesta osaksi yhteiskunnan varautumista.

YTS:n päivitystyö etenee vaiheittain nimetyn koordinaatioryhmän tekemänä, hallinnonaloja ja taustaorganisaatioita apuna käyttäen Turvallisuuskomitealle hyväksyttäväksi. Lopullinen versio on tarkoitus toimittaa valtioneuvostolle hyväksyttäväksi syksyllä 2017. Kansalaisilla ja organisaatioilla on vielä aikaa 31.5.2016 asti ottaa kantaa strategian päivitykseen otakantaa.fi palvelussa:

Kansalaiset
Organisaatiot

Turvallisuuskomitean sihteeristö ja koordinaatioryhmä ottavat mielellään vastaan kommentteja myös tämän jälkeen.

Teknisistä syistä johtuen, ei tilaisuuden videotallennetta voida aiemmasta ilmoituksesta poiketen jakaa kotisivuillamme. Pahoittelemme asiaa!

Keskeiset havainnot on koottu tähän muistioon kirjallisessa muodossa. Mahdolliset kysymykset asian tiimoilta voi osoittaa Turvallisuuskomitean sihteeristölle: tk@turvallisuuskomitea.fi.