Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Sisäisen turvallisuuden selonteko eduskunnan käsittelyssä

Hallitus antoi 19. toukokuuta sisäisen turvallisuuden selonteon eduskunnalle. Selonteko laadittiin nyt ensimmäistä kertaa. Historian havinaa siis. Kolme erillistä selontekoa: sisäinen turvallisuus ensimmäisenä, juhannuksen alla ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja loppuvuodesta puolustuspoliittinen selonteko. Kaikissa yhteinen tilannekuvapohdinta samoin kuin tulevaisuuden uhkien tarkastelu. Prosessi jo itsessään on hyvällä tavalla tuonut esille ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden linkittymisen samoin kuin hitsannut meitä toimijoita yhteiseen näkemykseen monista asioista. Hyvä näin.

Muutama ajatus nyt käsillä olevasta sisäisen turvallisuuden selonteosta. Kokonaisuus pohjautuu hallitusohjelmassa olevaan kirjaukseen siitä, että turvallisuus on yhteiskunnan kivijalka. Toinen koko selonteon läpikulkeva ajatus on yhteinen näkemys siitä, että ulkoinen ja sisäinen turvallisuus limittyvät yhä vahvemmin toisiinsa. Uusina painotuksina nostetaan esille toisaalta turvallisuuden kilpailukykymerkitys toisaalta yhteiskunnan arvojen tunnistaminen turvallisuutta luovana tekijöinä. Luottamus on nostettu kantavaksi periaatteeksi. Muitakin uusia painotuksia löytyy, kannattaa siis lukea.

Selonteossa tunnistetaan uusia uhkia Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Toteamme, että turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Uusia uhkia ovat esimerkiksi Venäjän ja lännen suhteiden huononeminen, laiton maahantulo, hybridi- ja kyberuhat. Samaan aikaan on todettu, että vanhat uhat; syrjäytyminen, huume- ja alkoholiongelmat jne. ovat säilyneet. Uhkien monimutkaistuminen, nopeus ja ennakoimattomuus nostavat päätään. On oltava hyvä tilannekuva ja heikkojenkin signaalien tunnistamiskyky.

Kehittämistäkään ei unohdettu. Teknologian kehittymisen tuomat mahdollisuudet haluttiin nostaa esille, ne voivat ennalta näkemättömällä tavalla muokata toimintatapojamme. Edelläkävijyys käyttäjälähtöisissä ja tuottavuutta parantavissa sähköisissä palveluissa on osa tätä isoa kokonaisuutta. Samoin toimintatapojen kehittäminen entistä sujuvimmiksi, yksinkertaisemmiksi ja päällekkäisyyksiä purkaviksi on teemamme.

Viimeinen luku selonteossa on hallituksemme johtopäätös ja linjausluku. Hallitus sitoutuu turvaamaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyvyn koko maassa. Kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuudesta huolehditaan (mm. poliisien ja hätäkeskusten henkilötyövuosimäärän vakiinnuttaminen), itärajan perustason valvonta hoidetaan, samoin kuin rajanylitysliikenteen turvallisuus. Pelastustoimen kehitys mahdollistuu, kun järjestäminen toteutetaan osana sote-uudistusta samalla tavoin kuin ensihoito, viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan järjestämänä.

Haastan meitä kaikkia aktiiviseen keskusteluun kaikkien kolmen selonteon pohjalta. Tehdään hallitusohjelman turvallisuuskivijalasta vielä parempi vastaamaan tulevaisuudessa häämöttäviin uusiin ilmiöihin.

Päivi Nerg
Kansliapäällikkö
Sisäministeriö