Järjestöt turvallisuustoimijoina ovat tärkeä osa kokonaisturvallisuutta

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Järjestöjen ammatillinen osaaminen ja koordinoitu vapaaehtoistoiminta ovat merkittävässä roolissa yhteiskunnan varautumisessa.

Turvallisuuskomitea järjestää yhdessä järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuutta käsittelevän seminaarin 19.9.2017 Säätytalolla. Seminaari esittelee Suomen tämän hetkistä turvallisuusympäristöä ja sen muutosta järjestökentän näkökulmasta. Lisäksi seminaarissa tuodaan esiin järjestöjen rooli osana yhteiskunnan varautumista ja kokonaisturvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Seminaariin on tulossa 160 osallistujaa.

Järjestöt ovat Suomessa tärkeässä asemassa. Järjestöjen ammatillinen osaaminen, koulutetut vapaaehtoiset, vapaaehtoisten koulutus ja koordinaatio sekä palveluntuotanto ovat merkittävässä roolissa uhkiin varautumisessa, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinnassa sekä niistä toipumisessa. Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen sanoo, että tuleva seminaari on osoitus järjestöjen aktiivisuudesta kehittää osaamistaan sekä tuoda esiin rooliaan turvallisuustoimijana ja jatkaa, että syksyllä julkaistava uusi yhteiskunnan turvallisuusstrategia tulee tukemaan tässä järjestöjä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS) esitetään yhteiskunnan varautumisen yleiset periaatteet, kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli, jossa viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja kansalaiset huolehtivat yhdessä yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista. YTS 2017 on parhaillaan päivittymässä. Uusi strategia julkaistaan loppusyksystä.

Seminaarin ohjelma

8.00-8.15 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Simo Weckstén, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

8.15-8.30 Puheenvuoro, kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö

8.30-8.50 Turvallisuusympäristömme tänään siirtolaisuuden ja maahanmuuton näkökulmasta, Johtaja Tuomas Martikainen, Siirtolaisinstituutti

8.50-9.40 Yhteiskunnan varautumisessa tapahtuneet muutokset viime vuosina. Miten yhdessä tekeminen vahvistaa varautumistamme ja valmiutta toimia häiriötilanteissa?
•Maahanmuuttoviraston puheenvuoro, kehitysjohtaja Kimmo Lehto
•Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, pääsihteeri Vesa Valtonen Turvallisuuskomitea

Kommenttipuheenvuorot:
•Järjestön rooli turvallisuustoimijana, pääsihteeri Kristiina Kumpula, SPR
•Kansalaisen rooli turvallisuustoimijana, puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaiset

9.40-10.10 Kahvi

10.10-11.15 Miten järjestöjen valmiutta ja varautumista on kehitetty syksyn 2015 jälkeen?
•Punaisen Ristin rooli kotimaassa ja kansainvälisesti Valmiussuunnittelija Marko Korhonen, Suomen Punainen Risti
•Oppeja ja kokemuksia valmiuden ja varautumisen kehittämisestä. Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastaa lapset.
•Sisäisen turvallisuuden strategia ja toimeenpano-ohjelma järjestönäkökulmasta. Strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö
•Miten turvallisuuskomitean ja järjestöjen yhteistyö on vahvistanut järjestöjen roolia kokonaisturvallisuuden rakentajina? Merja Rapeli, STM

11.15-12.00 Yhteenvetokeskustelu järjestöjen roolista tulevaisuudessa osana kokonaisturvallisuutta.
•Puheenjohtaja: Kari Välimäki
•Panelistit: Kimmo Lehto, Vesa Valtonen, Marko Korhonen, Hanna Markkula-Kivisilta, Ari Evwaraye, Kristiina Kumpula, Anna Munsterhjelm

Lisätietoja:

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi seuraamaan tilaisuutta! Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan perjantaihin 15.9 kello 14.00 mennessä sähköpostitse Nadja Nevasteelle: nadja.nevaste@turvallisuuskomitea.fi