Jukka Juustista Turvallisuuskomitean puheenjohtaja

Valtioneuvosto on istunnossaan 7.1.2016 asettanut puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juustin Turvallisuuskomitean puheenjohtajan tehtävään.

Turvallisuuskomitea on puoltanut Jukka Juustin asettamista Turvallisuuskomitean puheenjohtajaksi. Juusti on nimitetty puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Lisätietoja antaa Turvallisuuskomitean pääsihteeri Risto Kolstela, puh. 0295 140 700.