Suomi on hyvin varautunut terveysuhkiin – kehitettävääkin löytyy

Suomella on erinomainen valmius vastata erilaisiin laajoihin terveysuhkiin, kuten esimerkiksi influenssapandemiaan ja mikrobilääkeresistenssiin. Toisaalta löytyy myös kehitettävää.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä esittää kehitysehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle perjantaina 31. maaliskuuta Helsingissä.

Suomen poikkihallinnollinen ja laaja viranomaistyö saa arviointiryhmältä kiitosta. Suomessa on toimiva lainsäädäntö ja käytännöt. Esimerkiksi kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) vaatimukset on Suomessa sisällytetty kokonaisuudessaan kansallisiin määräyksiin kaikilla keskeisillä sektoreilla. Suomen kokonaisturvallisuus on hyvä.

Ulkoiset asiantuntijat kiinnittävät arvioinnissaan huomiota tulevan sote- ja maakuntauudistuksen asettamiin haasteisiin sekä siihen, miten rajallisella määrällä väkeä voisi tehdä enemmän: sitouttaa myös valtionhallinnon ulkopuolisia toimijoita kuten tiedeyhteisöä terveysturvallisuustyöhön.

Arviointiryhmä antaa huhtikuussa kattavan raportin konkreettisista suosituksista toimenpiteiksi, joilla viranomaiset voivat kehittää terveysturvallisuutta Suomessa. Näiden suositusten pohjalta viranomaiset käyvät yhteistyössä läpi olemassa olevat suunnitelmat ja tarkentavat niiden sisältöä, jolla turvataan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä entistä paremmin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijat tekivät Suomen turvallisuuskomitean valtuuttamina poikkeuksellisen laajaan arvioinnin Suomen kyvystä vastata erilaisiin rajat ylittäviin ihmis-, eläin-, ja ympäristöterveyttä uhkaaviin tilanteisiin maaliskuun lopulla.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä perjantaina 31.3.2017 kello 15.30

http://videonet.fi/web/stm/20170331/

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 324, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 305,

erityisasiantuntija Jouni Pousi, sisäministeriö p. 0295 488 453

professori Simo Nikkari, SOTLK p. 0299 575 340

erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 139

tiedottaja Anne-Sofie Pesola, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 625 (median yhteydenotot)