Kokonaisturvallisuuden ennakointityö etenee

Turvallisuuskomitea käynnisti kuluvan vuoden maaliskuussa kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessin, jonka tavoitteena on tuottaa ennakointitietoa Yhteiskunnan turvallisuusraporttiin poliittisen päätöksenteon tueksi. Asiantuntijat kokontuvat tänään 7.9 seminaariin jatkamaan yhteistä pohdintaa tulevaisuuden kehityskulusta.

Ennakointityöhön osallistuu yhteiskunnan eri alojen asiantuntijoita viranomais-, järjestö-, tutkimus-, ja yrityssektoreilta. Asiantuntijat arvioivat yhdessä tulevaisuuden kehityslinjoja eri teemoista, kuten esimerkiksi taloudesta, kyberturvallisuudesta tai sosiaalisesta ulottuvuudesta. Turvallisuuskomitean ja Sitran koordinoimassa seminaarissa kootaan tänään ennakointiin liittyviä havaintoja jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Ennakointiprosessista saatua tietoa käytetään hyväksi laajasti hallinnon eri aloilla. Työn tuloksena saadaan arvio tulevaisuuden varautumiseen vaikuttavista haasteista ja mahdollisuuksista.