Jukka Juusti

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #1: Puheenjohtajan avajaistervehdys

Hyvät kuulijat!

Kriiseillä on tapana yllättää ja osoittaa valmistautumista ohjanneet oletukset puutteelliseksi. Varautuminen ei kuitenkaan mene hukkaan. Jokainen kriisi on myös mahdollisuus oppia ja kehittyä. Ensi kerralla – joka varmasti tulee, mutta eri muodossa – olemme paremmin valmistautuneita. Kriisin osuessa samanaikaisesti moneen sektoriin, tukevaa alustaa on vaikeaa löytää. Tulevaisuudessa edessä voivat olla useat samanaikaiset kriisit, eli niin kutsuttu monihäiriötilanne.

Vastaukseksi tarjotaan usein joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä. Niitä ei kuitenkaan saavuteta ilman hyvää kriisijohtamista. Kriisijohtamisen kehittäminen on hyödyksi kaikissa olosuhteissa. Kriisiorganisaation tulee perustua normaaliolojen rakenteisiin ja johtamistasojen tulee olla selkeitä. Tämä vanha hyvä periaate on edelleen pätevä.

Kriisien ratkominen on käytännöllistä toimintaa. Kuten korona on osoittanut, toimet konkretisoituvat alue- ja paikallistasolla – sairaaloissa, pelastuslaitoksissa, yrityksissä, yhdistyksissä ja ihmisten kodeissa. Tämän johtaminen vaatii hyvää tilannekuvaa. Kriisijohtamisen on sovitettava yhteen eri tasot ja toiminnot, ja se on vaikeaa. Se vaatii suunnittelua, yhteensovittamista, yhteistyötä ja harjoittelua eri tasoilla ja eri toimijoiden välillä. Kaikkia näitä on tehtävä myös kansainvälisesti, yhdessä muiden maiden kanssa. Yhteistyötahojen tunteminen korostuu ja tähän tulisi kaikkien käyttää aikaa, ei ainoastaan ylimmän johdon.

Kahdenvälisestä varautumisyhteistyöstä tuoreena esimerkkinä on Suomen ja Ruotsin välisen siviilikriisivalmiuden kehittämiseen tähtäävä Hanaholmen-aloite, jonka myötä puolustuksen alalla tehtävän erinomaisen ja yhä syvenevän yhteistyön esimerkkiä pyritään laajentamaan myös kokonaisturvallisuuden muille alueille.

Suomessa varaudutaan kokonaisturvallisuuden periaatteella. Kokonaisturvallisuutta yhteensovittaa vuonna 2013 perustettu Turvallisuuskomitea, jonka vuosipäivä on tänään. Näin poikkeustilanteessa haluan, perinteisen vuosipäivävastaanoton sijaan, tällä tervehdyksellä avata ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä”-kampanjan. Kampanja tulee vuoden 2021 aikana käsittelemään Turvallisuuskomitean vuoden painopisteitä, jotka ovat: kriisijohtaminen, monihäiriötilanteisiin varautuminen ja kansainvälinen yhteistyö.

Kampanjan nimi selittää itse itsensä – kokonaisturvallisuus kattaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet, toimijat ja jokaisen kansalaisen.

Tervetuloa mukaan talkoisiin!