Valokuva: Ulkoministeriön valtiosihteeri (2018–2023?) Matti Anttonen.

Matti Anttonen

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #12: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Suomen uusin ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui vuoden 2020 lopussa.

Selonteossa määritellään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohdat. Siinä arvioidaan toimintaympäristöämme ja esitetään meidän keskeiset tavoitteet ja painopisteet.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme peruslinja on vakaa ja ennustettava. Se perustuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin, toimintaan EU:n jäsenenä ja monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Politiikkamme on ihmisoikeusperustaista ja tarkastelemme turvallisuutta laajasta näkökulmasta.

Toimintaympäristöämme leimaa suurvaltakilpailu, mikä haastaa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää. Samalla ratkaisujen etsiminen globaaleihin haasteisiin ja muutoksiin, sekä yhteiskunnan kriisinsietokyvyn vahvistaminen uusiin uhkiin vastaamiseksi, edellyttävät tehokasta kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteenamme on ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön edistäminen, monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen, globaalin vastuun kantaminen ja rauhan rakentaminen. Näin toimimalla vahvistamme Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Pyrimme vahvistamaan Suomen kansainvälistä asemaa, turvaamaan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden.

Tavoitteenamme on estää aseellisten konfliktien ja Suomen turvallisuutta ja yhteiskuntien toimintakykyä vaarantavien tilanteiden syntyminen sekä joutuminen sotilaalliseen konfliktiin.

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Osallistumme kansainväliseen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön, mikä vahvistaa puolustuskykyämme. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen parantaa myös suomalaisten turvallisuutta.

Me ulkoministeriössä ja Suomen edustustoissa teemme työtä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimimme turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

Matti Anttonen
Valtiosihteeri
Ulkoministeriö