Valokuva: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkija Kaisa Eskelinen

Kaisa Eskelinen

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #13: Järjestöjen kansainvälinen yhteistyö

Pelastustoimessa ja väestönsuojelussa tehokas varautuminen ja onnettomuuksista selviäminen vaativat eri maiden välistä yhteistyötä, yhteistä suunnittelua ja valmiuden kehittämistä.

Kansainvälinen yhteistyö tehostaa resurssien käyttöä, kun päällekkäisyyksiä vältetään. Kokemusten ja tiedonvaihto auttavat soveltamaan parhaita käytäntöjä erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa.

Hyvä esimerkki myös Suomen kokonaisturvallisuutta lisäävästä yhteistyöstä, on viranomaisten ja järjestöjen välinen yhteistyö Itämeren alueella. Alueen pelastusylijohtajat allekirjoittivat vuonna 2017 Itämeren valtioiden neuvostossa kannanoton pelastusalan yhteistyön vahvistamisesta. Yksi toimintamuoto on paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö.

Järjestöissä toimivilla pelastusalan vapaaehtoisilla on osaamista ja halukkuutta osallistua kansainväliseen yhteistyöhön nykyistä enemmän. Tutkimuksemme kuitenkin osoitti, että vapaaehtoisten osallistumisessa kansainväliseen pelastustoimintaan Itämeren alueella on yhä paljon kehitettävää. Keskeinen kysymys on, miten vapaaehtoiset saadaan liitettyä viranomaisten auttamisketjuihin.

Viranomaisten ja vapaaehtoisten kohtaamiselle on perustettu verkosto Itämeren valtioiden neuvoston yhteyteen. Yhteistyössä on kyse pitkäjänteisestä työstä ja sen tulee hyödyttää kaikkia osapuolia. Uskomme, että säännölliset tapaamiset johtavat pitkällä aikavälillä kokonaisturvallisuuden edistymiseen sekä Suomessa että muualla Itämeren alueella.

Kaisa Eskelinen
Tutkija
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö