Valokuva: Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka univormu päällään

Kimmo Kohvakka

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #18: Riskiarvio varautumisen perustana

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti varautuminen perustuu riskien arviointiin. Erilaiset varautumistoimenpiteet kuten valmiussuunnitelmat ja etukäteisjärjestelyt sekä niiden ajantasaisuus edellyttävät riskien säännöllistä arviointia ja päivittämistä.

Tämän vuoksi kansallisen riskiarvion ajantasaisuus on tarpeen tarkistaa. Työ tukee meneillään olevaa yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyötä.

Pelastustoimen toimintaympäristön ennakoidaan lähivuosina muuttuvan merkittävästi. Sään ääri-ilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta tai väestön ikääntymisestä aiheutuvat onnettomuudet tai häiriöt aiheuttavat pelastustoimintaan hälytyksiä sekä pelastustehtäviä. Tämä koskee myös kansainvälistä toimintaa, kuten esimerkiksi EU-, Nato- ja pohjoismaista yhteistyötä.

Korkean teknologian yhteiskunta on myös erittäin altis häiriöille. Digitaalisuuteen liittyvä työn murros muuttaa työn sisältöjä ja tuottaa kokonaan uudenlaisia tehtäviä ja vaatimuksia pelastustoimen kyvylle ennakoida, reagoida ja varautua onnettomuuksiin.

Nämä havainnot sisältyvät valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selontekoon. Sisäisen turvallisuuden selonteon rinnalla ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja puolustusselonteko toimintaympäristökuvauksineen muodostavat kokonaisuuden.

Pelastustoimen ja väestönsuojelun kannalta erityisesti puolustusselonteko nostaa esille huomioitavia vaatimuksia järjestelyjen kehittämiselle ja tukee sisäisen turvallisuuden selonteon johtopäätöksiä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisessä pelastustoimen ja väestönsuojelun kansalliset strategiset tavoitteet rakennetaan muuttunutta toimintaympäristöä ja uhkakuvia vastaaviksi.

Kimmo Kohvakka
Pelastusylijohtaja
Sisäministeriö