Valokuva: Turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteeri (2020-2023) Petri Toivonen tummassa puvussa ja sinisessä solmiossa.

Petri Toivonen

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #19: Kansainvälisyys vahvistaa kriisivalmiutta

Pienessä maassa turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Siksi Suomen malli – eli kokonaisturvallisuuden malli – perustuu yhteistoimintaan ja eri toimijoiden väliseen jatkuvaan dialogiin. Tätä kautta luomme sitä keskinäistä luottamusta, joka sitten mittautetaan kriiseissä.

Turvallisuuskomitea on yksi foorumeista, joka tarjoaa puitteet tähän – kansallisessa mittakaavassa. Monet häiriötilanteet vaativat kuitenkin yhteistyötä myös Suomen rajojen yli. Esimerkiksi Siikajoen metsäpalot tai Afganistanin evakuointioperaatio, koronasta puhumattakaan, osoittivat yhteistyön vahvuuksia ja heikkouksia. Kansainvälinen yhteistyö onkin yksi Turvallisuuskomitean tämän vuoden painopisteistä.

Komitea osallistuu myös itse kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen, muun muassa Hanaholmen-aloitteen merkeissä, jonka tarkoitus on vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä siviilikriisivalmiutta. Tämä tehdään keräämällä kriisivalmiuden asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta korkean tason koulutusohjelmaan, jonka kehittämät suositukset esitellään sitten päättäjille. Ensimmäinen Hanaholmen Initiative Summit järjestetään 16 marraskuuta, Helsingin Hanasaaressa.

Luottamus rakennetaan yhdessä, myös oman maan rajojen ulkopuolelle. Näin vahvistamme tulevaisuudessa paitsi oman, myös naapuriyhteiskuntiemme kokonaisturvallisuutta.

Petri Toivonen
Pääsihteeri
Turvallisuuskomitea