MCDC: Monikansallisen suorituskykyjen kehittämisohjelman seminaari 16.5.2019

Pääesikunta järjestää monikansallisen suorituskykyjen kehittämisohjelman MCDC-seminaarin 16.5. klo 8:30 – 13:00 Arppeanum-auditoriossa, osoitteessa Snellmaninkatu 3, Helsinki.

Kyseessä on kansallisen 2017–2018 kampanjajakson päätös- ja 2019–2020 kampanjajakson avausseminaari, jonka tarkoituksena on esitellä päättyneen jakson tuloksia ja viestiä tulevan kampanjajakson projekteista.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 6.5. mennessä. Kohderyhmänä ovat erityisesti asiantuntijat, jotka työskentelevät alla näkyvien teemojen parissa. Ilmoittautumiseen pääset tästä.

Kehittämisprojekteissa on laajasti mukana suomalaisia osapuolia. Aiheet ovat:

 • Hybridiuhkien torjunta 2 (Countering Hybrid Warfare, CHW2)
 • Tappavan ja ei-tappavan vaikuttamisen menetelmät (Integrating Lethal and Non-lethal Actions, ILNA)
 • Henkilöstön pelastaminen (Coalition Personnel Recovery Capability, ICPRC)
 • Informaatioaikakauden johtaminen (Information Age Command and Control, InfoAge C2)
 • Globaalin integroidun logistiikan nopea yhdistäminen (Global Integrated Logistics for Rapid Aggregation, GILRA)
 • Modulaarinen monikansallinen lääkintäyksikkö (Medical Modular Approaches, MMA)
 • Kansainvälinen kyberoperaation suunnittelun opetusohjelma (International Cyberspace Operations Planning Course Curricula, ICOPC)
 • Military Strategic Communication (MilStratCom)
 • Hybridiuhkien torjunta 3 (Countering Hybrid Warfare, CHW3)
 • Tulevaisuuden johtajuus (Future Leadership, FUT-LEAD)
 • Ihmisen toimintakyvyn laajentaminen ja optimointi (Human Performance Enhancement and Optimisation , HPE/HPO)
 • Henkilöstön pelastaminen (Joint Personnel Recovery 2040 – a Global Perspective, JPR2040)
 • Modulaarisen monikansallisen lääkintäyksikön toimeenpano (Modular Medical Approaches Employment, MMA EMP)
 • Monikansallinen kyberyksikkö (Multinational Integrated Cyber Fusion Cell, MNICF)
 • Tekoälyn, automaation ja robotiikan sotilassovellukset (Military Use of Artificial Intelligence Automation and Robotics, MUAAR)