Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 8.4.2019

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2019 kolmanteen kokoukseensa maanantaina 8.4.2019. Kokouksen pääaiheina olivat järjestäytynyt rikollisuus Euroopassa, Huoltovarmuusneuvoston ajatuksia tulevalle hallituskaudelle ja järjestöjen ajankohtaiskatsaus.

Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtaja Jari Liukku esitteli arviota järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopassa. Järjestäytynyt rikollisuus on Euroopan turvallisuudelle kasvava uhka, jonka toimintaedellytyksiä pyritään heikentämään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä viranomaisyhteistyöllä.

Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen esitteli huoltovarmuuden tärkeimpiä haasteita tulevalla vaalikaudella. Huoltovarmuusneuvoston kannanoton yhdeksän kohdan listaa käsitellään Turvallisuuskomiteassa ja tulevissa harjoituksissa.

Järjestöjen ajankohtaiskatsauksessa SPEK:n hallituksen puheenjohtaja Simo Weckstén esitteli järjestöjen välistä yhteistyötä. Ajankohtaiskatsauksen keskeisenä teemana ovat järjestöjen yhteiset linjaukset tuleville vuosille. Linjausten tarkoituksena on kehittää järjestöjen toimintaa, sekä rakentaa yhdessä erilaisia yhteistyön tapoja.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen kyberturvallisuusstrategialuonnokseen saatuja lausuntoja.

 

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 6.5.2019.