Kommunikation

Säkerhetsutskottet publicerar regelbundet forskningsmaterial baserat på det övergripande säkerhetsområdet och till exempel seminarier rapporterar. Elektroniska versioner kan hämtas här, tillgång till tryckta versioner kan begäras av säkerhetskommitténs sekretariat.