Organisationer

Organisationerna spelar en viktig roll i beredskapen för störningar och hanteringen av olyckor. De har gedigen specialkompetens, erfarenhet av att leda frivilligverksamhet och förutsättningar att tillhandahålla speciella kristjänster. Organisationerna spelar en betydande roll i upprätthållandet av den mentala kriståligheten. De kanaliserar människors hjälpvillighet och koordinerar bl.a. frivilligverksamhet till hjälp för myndigheterna.

Centralorganisationen för räddningsbranschen i Finland SPEK (www.spek.fi) tar fram information och främjar medborgarnas färdigheter inom beredskap.

SPEK upprätthåller även webbplatsen Kodinturvaopas, som ger anvisningar om hur man förebygger olyckor och handlar i farliga situationer: www.kodinturvaopas.fi. SPEK:s anvisningar hittar du på https://www.spek.fi/sv/sakerhet/beredskap-i-hemmet/

SPEK och Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller en webbplats där man samlat beredskapsanvisningar till medborgarna: https://72timmar.fi/

Marthaförbundet främjar medborgarnas självförsörjning genom att lära ut vardagliga färdigheter och dela beredskapskunskap.

Finlands Röda Kors hjälper myndigheterna vid olika olyckor och kriser samt utbildar medborgare i olycks- och krisberedskap.