Organisationer

Organisationerna spelar en viktig roll i beredskapen för störningar och hanteringen av olyckor. De har gedigen specialkompetens, erfarenhet av att leda frivilligverksamhet och förutsättningar att tillhandahålla speciella kristjänster. Organisationerna spelar en betydande roll i upprätthållandet av den mentala kriståligheten. De kanaliserar människors hjälpvillighet och koordinerar bl.a. frivilligverksamhet till hjälp för myndigheterna.

Centralorganisationen för räddningsbranschen i Finland SPEK ( www.spek.fi ) tar fram information och främjar medborgarnas färdigheter inom beredskap.

SPEK upprätthåller även webbplatsen Kodinturvaopas, som ger anvisningar om hur man förebygger olyckor och handlar i farliga situationer: www.kodinturvaopas.fi. SPEK:s anvisningar hittar du på www.spek.fi/kotivara

SPEK och Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller en webbplats där man samlat beredskapsanvisningar till medborgarna: 72 timmar.

Marthaförbundet främjar medborgarnas självförsörjning genom att lära ut vardagliga färdigheter och dela beredskapskunskap: www.martat.fi

Finlands Röda Kors hjälper myndigheterna vid olika olyckor och kriser samt utbildar medborgare i olycks- och krisberedskap: www.punainenristi.fi