Samarbete

Styrkan hos den finländska samarbetsmodellen för övergripande säkerhet är att den omfattar alla nivåer och aktörer i samhället. Förutom statsförvaltningen, myndigheterna, näringslivet, landskapen och kommunerna bildar universitet och forskningsinstitut, organisationer, sammanslutningar och individer ett nätverk för den övergripande säkerheten, där man smidigt kan dela information, sätta gemensamma mål och engagera sig i samarbete. Enligt denna tankemodell är alla som deltar i ledd säkerhetsverksamhet eller som stödjer sådan säkerhetsaktörer. Även enskilda medborgare spelar en viktig roll när det gäller egen beredskap och att stärka samhällets kristålighet.

Statsförvaltning

Läs mer >>

 

Regionförvaltning och kommuner

Läs mer >>

 

Organisationer

Läs mer >>

 

MCDC

Läs mer >>

 

Försvarkurser

Läs mer >>