Sekretariat

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Kommittén kan dessutom ha sekreterare i bisyssla. Ministerier kan anvisa tjänstemän till sekretariatet. Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut. Ärendena bereds tillsammans med sakkunniga från ämbetsverk i samarbete med behövliga ministerier. Sekretariatet fungerar även som ett sekretariat för möten som hålls av statsförvaltningens beredskapschefer och beredskapssekreterare.

Medlemmar

Generalsekreterare Petri Toivonen
Äldre regeringssekreterare Teija Pellikainen
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialforskare Jouni Pousi
Sekreterare Jaana Hyytiä
Sakkunnig Alexander Zilliacus
Sakkunnig Antti Kola
Praktikant Ville Elo

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Speciell sakkunnig Kalle Kallio, statsrådets kansli
Speciell sakkunnig Lasse Ilkka, social- och hälsovårdsministeriet
Analytiker Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Laura Naumanen, inrikesministeriet
Speciell sakkunnig Ilpo Litmanen, finansministeriet
Organisationsrepresentant Ilona Hatakka
Säkerhetschef Mika Kuronen, Tullen
Speciell sakkunnig Aleksi Kuutio, försvarsministeriet