Sekretariat

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Kommittén kan dessutom ha sekreterare i bisyssla. Ministerier kan anvisa tjänstemän till sekretariatet. Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut. Ärendena bereds tillsammans med sakkunniga från ämbetsverk i samarbete med behövliga ministerier.

Medlemmar

Generalsekreterare Petteri Korvala
Äldre regeringssekreterare Aino Lehto
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialsakkunnig Mari Aro
Specialsakkunnig Mirva Ojala
Sekreterare Jaana Hyytiä

Högskolepraktikant Aino Pietiläinen