Sekretariat

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Kommittén kan dessutom ha sekreterare i bisyssla. Ministerier kan anvisa tjänstemän till sekretariatet. Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut. Ärendena bereds tillsammans med sakkunniga från ämbetsverk i samarbete med behövliga ministerier. Sekretariatet fungerar även som ett sekretariat för möten som hålls av statsförvaltningens beredskapschefer och beredskapssekreterare.

Medlemmar

Generalsekreterare Petri Toivonen
Äldre regeringssekreterare Aino Lehto
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialsakkunnig Mari Aro
Specialsakkunnig Mirva Ojala
Sekreterare Jaana Hyytiä
Sakkunnig Antti Kola

Högskolepraktikant Mari Puurunen

Säkerhetskommittén har även ett antal deltidsanställda sekreterare.