Sekretariatet

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Kommittén kan dessutom ha sekreterare i bisyssla. Ministerier kan anvisa tjänstemän till sekretariatet. Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut. Ärendena bereds tillsammans med sakkunniga från ämbetsverk i samarbete med nödvändiga ministerier.

Medlemmar

Generalsekreterare Petteri Korvala
Äldre regeringssekreterare Aino Lehto
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialsakkunnig Mari Aro
Specialsakkunnig Kari Pelkonen
Sekreterare Jaana Hyytiä                                                                                                                                                      Sakkunnig Teemu Karhu

Högskolepraktikant Rickard Lindholm