Blogg

Blog (sv)

Publicerat den

Säkerhetskommittén deltog som en av organisatörerna i det finsk-svenska krisberedskapsprogrammets avslutande tillfälle. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Hanaholmen Initiative Summit 16.11.2021”

Publicerat den

Varje finländare har en skyldighet att försvara landet. För män konkretiseras denna … Fortsätt läsa ”Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor”

Publicerat den

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden. Innehållet i denna vår långtida devis … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin”

Publicerat den

Säkerhetskommittén sammanträdde till sitt femte möte för år 2021 på måndag 7.6.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 7.6.2021”

Publicerat den

Säkerhetskommittén samlades för sitt fjärde möte för år 2021 på måndag 10.5.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 10.5.2021”

Publicerat den

Säkerhetskommittén samlades för sitt tredje möte för år 2021 på måndag 12.4.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 12.4.2021”

Publicerat den

Säkerhetskommitténs sekretariat vid försvarsministeriet söker högskolepraktikanter för praktikperioderna: 1. 16.8.2021 – 16.11.2021 … Fortsätt läsa ”Säkerhetskommitténs sekretariat söker högskolepraktikanter h2021–v2022”

Publicerat den

I enlighet med Säkerhetsstrategin för samhället har trafik- och kommunikationsministeriet till uppgift … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #2: Cybersäkerhet i en pandemi”

Publicerat den

Säkerhetskommittén samlades för sitt andra möte för år 2021 på måndag 8.3.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 8.3.2021”

Publicerat den

Säkerhetskommittén sammankom för sitt årets första möte måndag 8.2.2021. Mötets huvudteman var … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 8.2.2021”

Publicerat den

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i … Fortsätt läsa ”Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet”

Publicerat den

Ursprungligen publicerad 3.12.2020 i Försvarskursföreningens tidning Maanpuolustus (länk) med ingressen ”Säkerhetskommitténs blick är … Fortsätt läsa ”Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen”

Publicerat den

Säkerhetskommittén sammanträdde till årets nionde möte på måndagen 30.11.2020. På mötet behandlades … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs sammanträde 30.11.2020”

Publicerat den

Säkerhetskommitténs sekretariat vid försvarsministeriet söker en högskolepraktikant för praktikperioden 15.2–14.5.2021. Praktikantens viktigaste … Fortsätt läsa ”Säkerhetskommitténs sekretariat söker en högskolepraktikant för tiden 15.2–14.5.2021”

Publicerat den

Säkerhetskommittén sammanträdde måndag 7.9.2020 till sitt sjätte möte för året 2020. Mötets … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 7.9.2020”

Publicerat den

  Den nya strategin för cybersäkerheten reagerar på förändringar i omvärlden Statsrådet … Fortsätt läsa ”Strategi för cybersäkerheten i Finland 2019”

Publicerat den

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beslöt vid sitt gemensamma … Fortsätt läsa ”Strategi för Cybersäkerheten”

Publicerat den

Beredskapen inom de olika förvaltningsområdena samordnas i en säkerhetsstrategi för samhället. Målet … Fortsätt läsa ”Säkerhetsstrategi för samhället”