Verksamhet och uppgifter

SÀkerhetskommittén hjÀlper statsrÄdet och ministerierna i Àrenden som berör övergripande sÀkerhet. Kommittén övervakar utvecklingen av Finlands sÀkerhetsmiljö och samhÀlle, och samordnar förebyggande beredskap kring övergripande sÀkerhet. SÀkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper faststÀlls i StatsrÄdets förordning om SÀkerhetskommittén (77/2013).

SÀkerhetskommittén bestÄr av totalt 20 medlemmar och fyra experter frÄn olika förvaltnings, myndigheter och industri. SÀkerhetskommittén trÀdde i drift i februari 2013.

SÀkerhetskommittén sammantrÀder ungefÀr en gÄng i mÄnaden. Dessutom organiserar kommittén seminarier och utfrÄgningar med icke-statliga organisationer, aktörer i nÀringslivet och andra intressenter, i syfte att stimulera debatt och samla in den information som krÀvs för att förbÀttra samhÀllets sÀkerhet. Kommittén utarbetar yttranden och rekommendationer i frÄgor som rör allmÀn sÀkerhet, vanligtvis pÄ begÀran av ett ansvarigt ministerium eller en annan medlem av kommittén. Exempel pÄ produkter som skapats under kommitténs vÀgledning Àr den finska cybersÀkerhetsstrategin och dess implementeringsprogram.

SÀkerhetskommittén Àr ett permanent och brett baserat samarbetsorgan i föregripande beredskap inom den övergripande sÀkerheten. SÀkerhetskommittén Àr verksam i anslutning till försvarsministeriet, och har till uppgift att bistÄ statsrÄdet och ministerierna. SÀkerhetskommittén fungerar vid behov som sakkunnigorgan i samband med olika störningssituationer i samhÀllet.

SÀkerhetskommittén fortsÀtter det arbete som den tidigare SÀkerhets- och försvarskommittén utförde inom övergripande sÀkerhet och beredskap. SÀkerhetskommittén svarar för sÀkerhetsstrategin för samhÀllet, dÀr syftet Àr att samordna statens, kommunernas, organisationernas och nÀringslivets beredskap i olika sÀkerhetssituationer. Kommittén följer ocksÄ upp och samordnar verkstÀllandet av den nya cybersÀkerhetsstrategin.