Försvarskurser

Målet med de riksomfattande försvarskurserna är att ge civila och militärer i ledande ställning en övergripande bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, förbättra samverkan mellan olika samhällssektorer i undantagsförhållanden samt främja nätverk mellan personer som arbetar inom olika områden av den övergripande säkerheten.

Regionala försvarskurser fokuserar på regionförvaltnings- och lokalnivån i beredskapen för samhällsstörningar och undantagsförhållanden. Beredskapsområden som behandlas är framförallt försvarsmaktens verksamhet, befolkningsskydd, ekonomisk försörjningsberedskap, kommunikation och trafik. Kurserna har ett brett och övergripande säkerhetsperspektiv.

Försvarskurserna bidrar till samverkan mellan de regionala myndigheterna och personer med centrala uppgifter i undantagsförhållanden samt deras organisationer. Kursernas målgrupper består av personer i ledande ställning och personer med uppgifter som är centrala för beredskapen och verksamheten i undantagsförhållanden.