Ordförråd för övergripande säkerhet

Säkerhetskommittén och Sanastokeskust TSK inledde ett ordförrådsprojekt som syftar till att uppdatera Vokabulär för omfattande säkerhet publicerad 2014 (TSK 47) i början av 2017. Uppdateringen var nödvändig på grund av säkerhetsstrategin för samhällets uppdatering.

Ordförrådsuppdatering av omfattande säkerhet har gjorts i samarbete med olika statliga organisationer. Säkerhetskommittén har hanterat uppdateringsprocessen och försvarsministeriet har finansierat projektet. Det nya vokabuläret för omfattande säkerhet kan laddas ner här:

Kokonaisturvallisuuden_sanasto