Nätverk

Föregripande nätverket inom övergripande säkerhet analyserar utvecklingen av företeelser som är betydelsefulla för beredskapen. Beslutsfattare och forskare tillhandahålls regelbundet information som tas fram i nätverket.

Hybridexpertnätverket analyserar avsiktliga försök att påverka samhällets vitala funktioner. Nätverkets analyser behandlas efter behov i Säkerhetskommittén och tillhandahålls beslutsfattare och forskare.

Forskarnätverket inom hybridsäkerhet är ett forum för forskare som specialiserat sig på hybridsäkerhet. Målet är att förmedla forskningsresultat inom forskarsamhället och att förmedla information med tanke på föregripande beredskap.

Samarbetsnätverket för säkerhetsforskning har till uppgift att följa upp och utveckla lägesmedvetenheten inom säkerhetsforskningen, samordna den säkerhetsforskning som bedrivs inom ramen för övergripande säkerhet och identifiera gemensamma forskningsbehov.

Myndigheterna, näringslivet och organisationerna är företrädda i alla nätverk enligt konceptet för övergripande säkerhet.