MCDC

Finland är med i kampanjen Multinational Capability Development (MCDC), där målet är att utveckla icke-materiella förmågor som behövs i multinationella operationer. Arbetet i kampanjen främjar interoperabiliteten mellan länder och organisationer som deltar i multinationella operationer. Kampanjledande stat är USA. I arbetet deltar 22 stater samt Natos utvecklingsansvariga ledningsorgan (Allied Command of Transformation, ACT) och EU:s försvårsbyrå (European Defence Agency, EDA).

Mer information finns på MCDC’s hemsida