Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 10.12.2018

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 yhdeksänteen ja vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 10.12.2018. Kokouksen pääaiheina olivat kansallisen paikkatietoalustahankkeen eteneminen, kansallinen riskiarvio, vaalivaikuttamiseen varautumisen hanke ja Suomen kyberturvallisuusstrategian valmistelun eteneminen.

Turvallisuuskomitea hyväksyi osaltaan Kansallisen riskiarvion luonnoksen, jossa käsitellään yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vaarantavat uhkamallit. Uhkamalleja käytetään varautumisen suunnittelun perusteena kaikilla toiminnan tasoilla. Sisäministeriö jatkaa valmistelua ja riskiarvio tullaan julkaisemaan tammikuussa 2019.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen (OM) kertoi komitean kokouksessa vaalivaikuttamisen koulutusprojektin nykyvaiheesta.

Suomen kyberturvallisuusstrategian valmistelu jatkuu tulevissa kokouksissa.