Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 10.9.2018

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 kuudenteen kokoukseensa maanantaina 10.9.2018. Kokouksen pääaiheina olivat maakunta- ja sote-uudistus, terveysturvallisuuden ajankohtaiset asiat, Kansallinen riskiarvio sekä varautumisvelvollisuuden sääntelyn tarkistaminen rahoitusalalla.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä esitteli maakunta- ja sote -uudistusta sekä maakuntalakiehdotusta. Siinä maakunnille tulisi alueellaan varautumisen yhteensovittamistehtäviä. Alivaltiosihteeri Nerg näkee jatkumon maakunnissa ja Turvallisuuskomiteassa tapahtuvassa varautumistyössä.

Turvallisuuskomitean jäsen kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli terveysturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman. Terveysturvallisuuden uhat liittyvät laajasti yhteiskunnan eri toimintoihin. Uhkiin varautuminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä ja harjoittelua. Poikkihallinnollinen turvallisuuskomitea on luonteva paikka arvioida terveysturvallisuutta, luonnehti kansliapäällikkö Sillanaukee. Sieltä saadaan myös yhteisiä viestejä globaaleille toimijoille.

Ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio sisäministeriöstä esitteli Kansallisen riskiarvion työvaiheen. Työryhmän tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2018 aikana.

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro esitteli työryhmän esityksen rahoitusalan varautumisvelvollisuuden kehittämisestä. Työryhmän muistio on lausuntokierroksella 27.9.2018 saakka.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 8.10.2018